Voorwaarden

Voorwaarden & condities

Gewijzigd op 2021-05-07

Algemene voorwaarden

Door het openen van en het plaatsen van een bestelling bij pageify, bevestigt u dat u akkoord gaat met en gebonden bent aan de servicevoorwaarden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website en elke e-mail of andere vorm van communicatie tussen u en pageify.

In geen geval is pageify team aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit het gebruik, of het onvermogen tot gebruik, van de materialen op deze site, zelfs indien pageify team of een geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Als uw gebruik van materialen van deze site resulteert in de noodzaak van onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur of gegevens, neemt u alle kosten daarvan op zich.

pageify is niet verantwoordelijk voor enig resultaat dat zich kan voordoen tijdens het gebruik van onze bronnen. Wij behouden ons het recht voor de prijzen te wijzigen en het gebruiksbeleid van de middelen op elk moment te herzien.

Licentie

pageify verleent u een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, beperkte licentie om de website te downloaden, te installeren en te gebruiken strikt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden zijn een overeenkomst tussen u en pageify (in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als "pageify", "ons", "wij" of "onze"), de provider van de pageify-website en de diensten die toegankelijk zijn vanaf de pageify-website (die in deze Algemene Voorwaarden gezamenlijk worden aangeduid als de "pageify-dienst").

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Pageify Service. In deze Algemene Voorwaarden verwijst "u" zowel naar u als individu als naar de entiteit die u vertegenwoordigt. Als u een van deze Voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om uw account te annuleren of de toegang tot uw account zonder voorafgaande kennisgeving te blokkeren.

Definities en belangrijkste termen

Om het een en ander zo duidelijk mogelijk uit te leggen in deze Algemene Voorwaarden, wordt elke keer dat er naar een van deze termen wordt verwezen, deze strikt gedefinieerd als:

 • Cookie: kleine hoeveelheid gegevens die door een website wordt gegenereerd en door uw webbrowser wordt opgeslagen. Het wordt gebruikt om uw browser te identificeren, analyses uit te voeren, informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens.
 • Bedrijf: wanneer in dit beleid wordt gesproken over “Bedrijf,”“wij,”ons,”of “onze,”verwijst dit naar NUVAY CONSULTING, Square Valère-Gille, 13 , 1050 Elsene, België die verantwoordelijk is voor uw informatie onder deze Algemene Voorwaarden.
 • Land: waar pageify of de eigenaars/oprichters van pageify gevestigd zijn, in dit geval is dat BE
 • Device: elk met internet verbonden apparaat zoals een telefoon, tablet, computer of elk ander apparaat dat kan worden gebruikt om pageify te bezoeken en de diensten te gebruiken.
 • Dienst: verwijst naar de dienst die door pageify wordt geleverd zoals beschreven in de relatieve voorwaarden (indien beschikbaar) en op dit platform.
 • Derde-partij-dienst: verwijst naar adverteerders, wedstrijdsponsors, promotie- en marketingpartners en anderen die onze content leveren of waarvan wij denken dat hun producten of diensten u kunnen interesseren.
 • Website: de site van pageify, die toegankelijk is via deze URL: pageify.be
 • Jij: een persoon of entiteit die bij pageify is geregistreerd om de Diensten te gebruiken.

Restricties

U stemt ermee in niet, en u zult niet toestaan dat anderen:

 • de website of het platform aan derden in licentie te geven, te verkopen, te verhuren, te leasen, toe te wijzen, te distribueren, over te dragen, te hosten, uit te besteden, openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren.
 • Een deel van de website wijzigen, er afgeleide werken van maken, demonteren, decoderen, reverse-compileren of reverse-engineeren.
 • Eigendomsvermeldingen (waaronder auteursrechtvermeldingen of handelsmerkvermeldingen) van pageify of haar gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of de licentiegevers van de website verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.

Retourneer en Restitutiebeleid

Bedankt voor het winkelen bij pageify. We waarderen het dat je graag de spullen koopt die wij maken. We willen er ook voor zorgen dat je een lonende ervaring hebt terwijl je onze producten verkent, evalueert en koopt.

Zoals bij elke winkelervaring zijn er voorwaarden van toepassing op transacties bij pageify. We’zullen zo kort zijn als onze advocaten toestaan. Het belangrijkste om te onthouden is dat door het plaatsen van een bestelling of het doen van een aankoop bij pageify, je akkoord gaat met de voorwaarden samen met pageify's Privacy Policy.

Als U, om welke reden dan ook, niet geheel tevreden bent met een goed of dienst die wij leveren, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen en wij zullen alle problemen die U met ons product ondervindt met U bespreken.

Uw suggesties

Alle feedback, opmerkingen, ideeën, verbeteringen of suggesties (gezamenlijk "Suggesties") die door u aan pageify worden verstrekt met betrekking tot de website, blijven het exclusieve eigendom van pageify.

pageify is vrij om de Suggesties te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren of te herdistribueren voor welk doel en op welke wijze dan ook zonder enige vorm van creditering of vergoeding aan u.

Uw toestemming

We hebben onze Algemene Voorwaarden bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden in wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe het wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u in met onze Algemene Voorwaarden.

Links naar andere websites

Deze Algemene Voorwaarden zijn alleen van toepassing op de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door pageify. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid. Onthoud dat wanneer je een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, onze Algemene Voorwaarden niet langer van kracht zijn. Uw browsen en interactie op een andere website, met inbegrip van degenen die een link op ons platform, is onderworpen aan die website ’s eigen regels en beleid. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Cookies

pageify maakt gebruik van "Cookies" om te identificeren welke delen van onze website u heeft bezocht. Een Cookie is een klein stukje data dat op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen door uw webbrowser. Wij gebruiken Cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit, zoals video's, niet beschikbaar is of dat u bij elk bezoek aan de website uw inloggegevens moet invoeren, omdat wij dan niet meer weten dat u zich eerder hebt aangemeld. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u echter cookies uitschakelt, is het mogelijk dat u niet correct of helemaal geen toegang hebt tot de functies op onze website. Wij plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

Veranderingen in onze Algemene Voorwaarden

U erkent en gaat ermee akkoord dat kan stoppen (permanent of tijdelijk) met het aanbieden van de Dienst (of enige functies binnen de Dienst) aan u of aan gebruikers in het algemeen naar ’s eigen goeddunken, zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U kunt stoppen met het gebruik van de Dienst op elk gewenst moment. U hoeft niet specifiek te informeren wanneer u stopt met het gebruik van de Dienst. U erkent en gaat ermee akkoord dat als de toegang tot uw account uitschakelt, u kan worden verhinderd toegang te krijgen tot de Service, uw account gegevens of eventuele bestanden of andere materialen die is opgenomen in uw account.

Als we besluiten om onze Algemene Voorwaarden te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina plaatsen, en/of de wijzigingsdatum van de Algemene Voorwaarden hieronder bijwerken.

Wijzigingen aan onze website

pageify behoudt zich het recht voor de website tijdelijk of permanent te wijzigen, op te schorten of te beëindigen of enige dienst waaraan deze is gekoppeld, met of zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid jegens u.

Updates op onze website

pageify kan van tijd tot tijd uitbreidingen of verbeteringen aan de functies/ functionaliteit van de website aanbieden, waaronder patches, bug fixes, updates, upgrades en andere wijzigingen ("Updates").

Updates kunnen bepaalde eigenschappen en/of functionaliteiten van de website wijzigen of verwijderen. U stemt ermee in dat pageify geen verplichting heeft om (i) enige Updates te verschaffen, of (ii) bepaalde eigenschappen en/of functionaliteiten van de website aan u te blijven verschaffen of mogelijk te maken.

U stemt er verder mee in dat alle Updates (i) geacht worden een integraal onderdeel van de website uit te maken, en (ii) onderworpen zijn aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst.

Derde-partij diensten

Wij kunnen inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar maken (met inbegrip van gegevens, informatie, toepassingen en andere producten diensten) of links naar websites of diensten van derden ("Diensten van Derden").

U erkent en gaat ermee akkoord dat pageify niet verantwoordelijk is voor Diensten van Derden, met inbegrip van hun nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van auteursrechten, legaliteit, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. pageify aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u of enige andere persoon of entiteit voor Diensten van Derden en zal deze ook niet hebben.

Derde-partij-Diensten en links daarnaar worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u benadert en gebruikt deze geheel op eigen risico en onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van deze derde partijen.

Duur en beëindiging

Deze overeenkomst blijft van kracht totdat deze door u of pageify wordt beëindigd.

pageify kan, naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook, deze Overeenkomst opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Deze Overeenkomst wordt onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande kennisgeving van pageify, in het geval u zich niet houdt aan enige bepaling van deze Overeenkomst. U kunt deze Overeenkomst ook beëindigen door de website en alle kopieën daarvan van uw computer te verwijderen.

Bij beëindiging van deze overeenkomst dient u alle gebruik van de website te staken en alle kopieën van de website van uw computer te verwijderen.

De beëindiging van deze overeenkomst beperkt niet de rechten of rechtsmiddelen van Pageify in geval van schending door u (gedurende de looptijd van deze overeenkomst) van een van uw verplichtingen onder deze overeenkomst.

Inbreuk op auteursrecht

Als u eigenaar bent van een auteursrecht of een agent van een dergelijke eigenaar’s en van mening bent dat materiaal op onze website een inbreuk op uw auteursrecht vormt, neem dan contact met ons op en verstrek de volgende informatie: (a) een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of een persoon die gemachtigd is om namens hem op te treden; (b) de identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het geschonden is; (c) uw contactgegevens, waaronder uw adres, telefoonnummer en een e-mail; (d) een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal niet is toegestaan door de eigenaren van het auteursrecht; en (e) de verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en dat u, op straffe van meineed, gemachtigd bent om op te treden namens de eigenaar.

Vrijwaring

U stemt ermee in Pageify en haar moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, werknemers, agenten, partners en licentiegevers (indien van toepassing) schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die het gevolg is van of voortvloeit uit uw: (a) gebruik van de website; (b) schending van deze Overeenkomst of enige wet of regelgeving; of (c) schending van enig recht van een derde partij.

Geen garanties

De website wordt u aangeboden "IN DE HUIDIGE STAAT" en "IN DE HUIDIGE STAAT" en met alle gebreken en fouten, zonder enige garantie van welke aard dan ook. Voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wijst Pageify, namens zichzelf en namens haar gelieerde ondernemingen en haar en hun respectieve licentiegevers en dienstverleners, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, met betrekking tot de website, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk, en garanties die kunnen voortvloeien uit de gang van zaken, het verloop van de prestaties, het gebruik of de handelspraktijk. Zonder beperking van het voorgaande, geeft Pageify geen garantie of toezegging en doet geen enkele toezegging dat de website aan uw eisen zal voldoen, de beoogde resultaten zal bereiken, compatibel zal zijn of zal werken met andere software, systemen of diensten, zonder onderbreking zal werken, aan prestatie- of betrouwbaarheidsnormen zal voldoen of foutvrij zal zijn of dat eventuele fouten of gebreken kunnen of zullen worden gecorrigeerd.

Tenzij het voorgaande beperkt, doet noch Pageify, noch enige provider van Pageify enige toezegging of garantie van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet: (i) met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de website, of de informatie, inhoud, en materialen of producten die daarop zijn opgenomen; (ii) dat de website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn; (iii) met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie of inhoud die via de website wordt verstrekt; of (iv) dat de website, haar servers, de inhoud, of e-mails verzonden van of namens pageify vrij zijn van virussen, scripts, trojaanse paarden, wormen, malware, timebombs of andere schadelijke componenten.

Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting van of beperkingen op impliciete garanties of de beperkingen op de toepasselijke wettelijke rechten van een consument niet toe, zodat sommige of alle van de bovenstaande uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Beperking van aansprakelijkheid

Niettegenstaande enige schade die u zou kunnen oplopen, is de volledige aansprakelijkheid van pageify en haar leveranciers onder enige bepaling van deze overeenkomst en uw exclusieve rechtsmiddel voor al het voorgaande beperkt tot het bedrag dat u daadwerkelijk voor de website hebt betaald.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Pageify of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk zijn voor welke speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door winstderving, voor verlies van gegevens of andere informatie, voor bedrijfsonderbreking, voor persoonlijk letsel, voor verlies van privacy voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de website, software van derden en/of hardware van derden gebruikt met de website, of anderszins in verband met enige bepaling van deze overeenkomst), zelfs indien pageify of enige leverancier op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en zelfs indien de remedie faalt in haar essentiële doel.

Sommige staten/rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is.

Verzetbaarheid

Indien een bepaling van deze Overeenkomst als niet-afdwingbaar of ongeldig wordt beschouwd, zal een dergelijke bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van een dergelijke bepaling te bereiken, voor zover dit onder de toepasselijke wetgeving mogelijk is, en zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Deze Overeenkomst vormt, samen met het Privacybeleid en alle andere wettelijke kennisgevingen die door pageify op de Diensten zijn gepubliceerd, de volledige overeenkomst tussen u en pageify met betrekking tot de Diensten. Indien enige bepaling van deze overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt geacht, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst, die volledig van kracht blijven. Geen verklaring van afstand van een voorwaarde van deze Overeenkomst zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of een andere voorwaarde, en het nalaten van Pageify om een recht of bepaling onder deze Overeenkomst te doen gelden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. U EN pageify KOMEN OVEREEN dat EEN OORDEEL VOOR EEN Vordering DIE UIT OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN ZIJN VEROORZAAKT, DIENT IN TE KOMEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NA HET INDIENEN VAN EEN OORDEEL VOOR EEN Vordering. Anders is DEZE AANSPRAKELIJKHEID PERMANENT VERVORDERD.

Verzaking

Behoudens het hierin bepaalde, heeft het niet uitoefenen van een recht of het niet eisen van nakoming van een verplichting ingevolge deze Overeenkomst geen invloed op de mogelijkheid van een partij om een dergelijk recht uit te oefenen of een dergelijke nakoming op enig later tijdstip te eisen, noch zal het afstand doen van een schending een afstandsverklaring zijn van enige volgende schending.

Het niet uitoefenen, en geen vertraging in de uitoefening, door een der partijen, van enig recht of enige bevoegdheid uit hoofde van deze Overeenkomst zal gelden als een afstandsverklaring van dat recht of die bevoegdheid. Evenmin zal een enkele of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of enige bevoegdheid onder deze Overeenkomst verdere uitoefening van dat of enig ander hierin toegekend recht uitsluiten. In het geval van een conflict tussen deze Overeenkomst en enige toepasselijke aankoop- of andere voorwaarden, zullen de voorwaarden van deze Overeenkomst regeren.

Aanpassingen op deze Overeenkomst

pageify behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Overeenkomst op elk gewenst moment te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij ten minste 30 dagen van te voren aankondigen dat de nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging is, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Door onze website te blijven bezoeken of gebruiken nadat herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, bent u niet langer gerechtigd Pageify te gebruiken.

Overeenkomst

De overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen u en pageify met betrekking tot uw gebruik van de website en vervangt alle voorgaande en gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen u en pageify.

U kunt onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u andere diensten van pageify gebruikt of koopt, die pageify aan u zal verstrekken op het moment van dergelijk gebruik of aankoop.

Updates aan onze voorwaarden

Wij kunnen onze Service en ons beleid wijzigen, en het kan nodig zijn wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden zodat deze een accurate weergave zijn van onze Service en ons beleid. Tenzij anders vereist door de wet, zullen wij u op de hoogte brengen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat wij wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden en u de gelegenheid geven om ze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens gebruik blijft maken van de Dienst, bent u gebonden aan de bijgewerkte Voorwaarden. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze of bijgewerkte Voorwaarden, kunt u uw account verwijderen.

Intellectueel eigendom

De website en de volledige inhoud, kenmerken en functionaliteit (met inbegrip van maar niet beperkt tot alle informatie, software, tekst, displays, afbeeldingen, video en audio, en het ontwerp, de selectie en rangschikking daarvan), zijn eigendom van pageify, haar licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden beschermd door BE en internationale wetten op auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten. Het materiaal mag niet worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van pageify, tenzij en tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in deze Voorwaarden & Bepalingen. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal is verboden.

Overeenkomst tot arbitrage

Deze sectie is van toepassing op elk geschil BEHALVE EEN GESCHILL INZAKE VORDERINGEN TOT INJUNCTIEVE OF EQUITABELE RECHTEN BETREFFENDE DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN UW OF Pageify's INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. De term “geschil” betekent elk geschil, actie, of andere controverse tussen u en pageify met betrekking tot de Diensten of deze overeenkomst, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, statuut, verordening, of enige andere juridische of billijke basis. “Geschil” zal de breedst mogelijke betekenis worden gegeven die wettelijk is toegestaan.

Melding van een geschil

In geval van een geschil moet u of pageify de ander een Kennisgeving van Geschil sturen, wat een schriftelijke verklaring is met de naam, het adres en de contactinformatie van de partij die de kennisgeving doet, de feiten die aanleiding geven tot het geschil, en de gevraagde hulp. U moet elk geschillenbericht sturen via e-mail naar: [email  protected]] pageify zal elke Kennisgeving van Geschil naar u sturen per post naar uw adres als we dat hebben, of anders naar uw emailadres. U en pageify zullen proberen om elk geschil op te lossen door informele onderhandeling binnen zestig (60) dagen vanaf de datum waarop de Kennisgeving van Geschil is verzonden. Na zestig (60) dagen kunnen u of pageify een arbitrageprocedure starten.

Bindende arbitrage

Als u en Pageify een geschil niet oplossen door informele onderhandelingen, zal elke andere poging om het geschil op te lossen uitsluitend worden uitgevoerd door bindende arbitrage zoals beschreven in deze paragraaf. U ziet af van het recht om te procederen (of deel te nemen als partij of groepslid) in een rechtbank voor een rechter of jury. Het geschil zal worden beslecht door bindende arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de American Arbitration Association. Elke partij kan een voorlopige of voorlopige voorziening vragen aan een bevoegde rechtbank, als dit nodig is om de rechten of eigendommen van de partij te beschermen in afwachting van de voltooiing van de arbitrage. Alle juridische, boekhoudkundige en andere kosten, vergoedingen en uitgaven die door de winnende partij worden gemaakt, komen ten laste van de niet winnende partij.

Inzendingen en privacy

In het geval dat u ideeën, creatieve suggesties, ontwerpen, foto's, informatie, advertenties, gegevens of voorstellen indient of plaatst, inclusief ideeën voor nieuwe of verbeterde producten, diensten, functies, technologieën of promoties, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat dergelijke inzendingen automatisch worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en het exclusieve eigendom worden van pageify zonder enige vergoeding of eer aan u. Pageify en haar filialen hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijke inzendingen of berichten en mogen de ideeën in dergelijke inzendingen of berichten gebruiken voor alle doeleinden in elk medium in eeuwigheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten en diensten met behulp van dergelijke ideeën.

Promoties

pageify kan van tijd tot tijd wedstrijden, promoties, sweepstakes of andere activiteiten (“Promoties”) bevatten waarvoor u materiaal of informatie over uzelf moet indienen. Merk op dat alle Promoties onderworpen kunnen zijn aan afzonderlijke regels die bepaalde vereisten kunnen bevatten om in aanmerking te komen, zoals beperkingen inzake leeftijd en geografische locatie. U bent verantwoordelijk om alle Promotieregels te lezen om te bepalen of u al dan niet in aanmerking komt om deel te nemen. Als u deelneemt aan een Promotie, gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle Promotieregels en deze na te leven.

Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op aankopen van goederen of diensten op of via de Diensten, welke voorwaarden door deze verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst.

Typografische fouten

In het geval dat een product en/of dienst wordt vermeld tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een typografische fout, hebben wij het recht om bestellingen te weigeren of te annuleren die zijn geplaatst voor het product en/of dienst vermeld tegen de onjuiste prijs. Wij hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling al dan niet is bevestigd en uw creditcard in rekening is gebracht. Als uw credit card al is belast voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen wij onmiddellijk een credit op uw credit card rekening of andere betaalrekening uitgeven ter hoogte van het in rekening gebrachte bedrag.

Diversen

Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling of een deel van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Elke verklaring van afstand van een bepaling van deze Voorwaarden is alleen van kracht als deze schriftelijk is en ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van pageify. pageify heeft het recht op een voorlopige voorziening of andere billijke verlichting (zonder de verplichting tot het stellen van een borgsom) in het geval van een schending of verwachte schending door u. pageify exploiteert en beheert de Pageify Service vanuit haar kantoren in BE. De Service is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door een persoon of entiteit in een jurisdictie of land waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving. Dienovereenkomstig doen personen die ervoor kiezen om toegang te verkrijgen tot de Pageify Service vanuit andere locaties dit op eigen initiatief en zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het naleven van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn. Deze Voorwaarden & Bepalingen (die het Privacybeleid van Pageify omvatten en hierin zijn opgenomen) bevatten de volledige overeenkomst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en Pageify met betrekking tot het onderwerp ervan, en kunnen niet door u worden gewijzigd of aangepast. De sectiekoppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, dienen uitsluitend voor het gemak en zullen geen juridische betekenis krijgen.

Disclaimer

pageify is niet verantwoordelijk voor enige inhoud, code of enige andere onnauwkeurigheid.

pageify geeft geen garanties of waarborgen.

In geen geval zal pageify aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. De Onderneming behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de Dienst.

De Pageify Service en de inhoud ervan worden geleverd "zoals deze is" en "zoals deze beschikbaar is" zonder enige garantie of verklaring van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Pageify is een distributeur en geen uitgever van de inhoud die door derden wordt geleverd; als zodanig oefent Pageify geen redactionele controle uit over dergelijke inhoud en geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van enige informatie, inhoud, dienst of koopwaar die wordt geleverd via of toegankelijk is via de Pageify Service. Zonder het voorgaande te beperken, wijst pageify specifiek alle garanties en verklaringen af met betrekking tot de inhoud die op of in verband met de pageify Service of op sites die als links op de pageify Service kunnen verschijnen, of in de producten die als onderdeel van of anderszins in verband met de pageify Service worden geleverd, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van de rechten van derden. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door pageify of een van haar filialen, werknemers, functionarissen, directeuren, agenten, of iets dergelijks zal een garantie creëren. Informatie over prijzen en beschikbaarheid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zonder het voorgaande te beperken, garandeert pageify niet dat de Pageify Service ononderbroken, ononderbroken, tijdig of vrij van fouten zal zijn.

Contacteer ons

Twijfel niet contact met ons op te nemen indien u vragen heeft.